Page Loader

Prigovori

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrašača

Sukladno čl.8. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, NN 125/07-isp., NN79/09, NN89/09-isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti, u pisanom obiliku na adresu:

Duos d.o.o.
Jose Markova 1
22243 Murter
Hrvatska

ili

na fax broj: +385 22 434 826
odnosno e-mail adresu: info@duos-croatia.com

Na sve zaprimljene prigovore odgovorit ćemo pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Duos d.o.o.
Paulo Bašić, direktor